Nova storitev raziglavanja in brušenja kosov

Apr 20, 2020

Dodatna storitev krivljena s podporo 3d tehnologije

May 19, 2019

Zagon nove linije za prašno barvanje

Sep 20, 2018

Selitev proizvodnje v nove večje prostore površine cca 1300 m2

Aug 13, 2018

Uvedba novega informacijskega sistema, kar nam omogoča boljši nadzor, vodenje in sledljivost izdelkov ter delovnih procesov

Jan 27, 2018

Nova storitev laserski razrez pločevine

Jan 21, 2017