Izdelane v skladu z zahtevami posameznih elektro-distribucijskih podjetij in predložene projektne dokumentacije.

Posamezne izvedbe so odvisne od:
  • vrste objekta in projekta
  • lokacije postavitve (fasadne, zunanja izvedba na betonskih podstavkih, notranja montaža vseh vrst).

Podomet in nadomet izvedba za montažo števcev.


Za enostaven in učinkovit nadzor nad delovanjem električnega omrežja so števčne omare nepogrešljive. Na enem mestu namreč omogočajo pregled vseh podatkov, ki jih podajajo merilne naprave, s tem pa opravljajo pomembno delo v praktično vsakem objektu. Najbolj opazno vlogo imajo števčne omare seveda v večstanovanjskih hišah in blokih ter v gospodarskih, industrijskih in podobnih objektih, kjer je ureditev električnega omrežja kompleksna.


Izdelujemo tako zunanje števčne omare, ki se namestijo na betonski podstavek, kot tudi notranje omare, ki jih lahko vgradimo v praktično vsak prostor znotraj zgradbe. Pri tem lahko omaro vgradimo podometno, lahko pa potrebam zadosti že enostavna nadometna izvedba, odvisno seveda od tega, kateri pristop zahtevajo specifike situacije.